Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Sayı 2
Memenin Seroid Granülomu: Olgu Sunumu
Bahattin ERDOĞAN 1, Erdal ÜSTÜNSOY 1, Aral KARABAĞ 2, Süleyman BULUT 3
1 Eskişehir Devlet Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, ESKİŞEHİR
2 Eskişehir Devlet Hastanesi, Radyoloji Birimi, ESKİŞEHİR
3 Eskişehir Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, ESKİŞEHİR
DOI : 10.5146/jcpath.2017.07 Amaç: Seroid granülomu, biyolojik antioksidanların kısmi yoksunluğunda, makrofajlar içerisinde biriken substratların oto-oksidasyonu ile seroide dönüşümü sonucu gelişen olağan dışı ve ilginç lezyonlardır. Burada, 39 yaşında kadın olguda saptanan seroid granülomunun tanısal özellikleri sunulmaktadır.

Olgu: Fibrokistik hastalık nedeniyle cerrahi müdahale geçirmiş hastada, postoperatif ikinci yılda saptanan, ultrasonografik olarak BI-RADS kategori 5 olarak değerlendirilen kitleden alınan tru-cut biyopside, histomorfolojik ve histokimyasal özellikleri ile seroid granülomu tanısına ulaşılmıştır. Tıbbi literatürde; endometrium, endometriotik kist duvarı, over, serviks, plasenta, safra kesesi ve meme lokalizasyonunda tanımlanmış az sayıda olgu vardır. Bu lezyonların hemoraji ve nekroz ortamında gelişebileceği gibi, tümör nekrozu ya da endometriyoz ile de ilişkili olabileceği de belirtilmektedir.

Sonuç: Seroid granülomu, rastlantısal saptanan benign lezyonlar olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak maligniteyi taklit etmeleri nedeniyle ayırıcı tanıda anımsanması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : Seroid, Granülomatöz mastit