Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Ek Sayı
EPS090(219 - Skrotumda Siringokistadenoma Papilliferum
Dermatopatoloji
Kübra Ekşi 1, Özlem Tanas Işıkçı 1, Reyhan Tansel 1, Fatma Aslan Yay 1, Sema Hücümenoğlu 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  GİRİŞ

Siringokistadenoma papilliferum apokrin orijinli seyrek görülen benign hamartomatöz bir deri eki tümörüdür. Sıkılıkla çocukluk döneminde soliter plak veya papüller şeklinde , genellikle baş ve boyunda yerleşim gösterir. Ayrıca göz kapağı, dış kulak yolu, ekstremiteler, meme başı, vulva, skrotum, aksilla ve diz gibi farklı lokalizasyonlarda da daha nadir olarak yerleşebileceği bildirilmiştir. Vakaların üçte biri nevus sebaseus ile birliktelik gösterir.

OLGU

55 yaşında erkek hastadan skrotal bölgede subkutan lezyon nedeni ile yapılan eksizyonel biyopside; üzerinde en büyüğü 1.2x0.6x0.4 cm, en küçüğü 0.3x0.3x0.2 cm boyutlarında kirli beyaz renkli sert kıvamlı 3 adet nodüler lezyon izlenen 2.7x1.6x1.2 cm boyutlarında cilt-ciltaltı doku parçası gönderilmiştir. Kesitlerin incelenmesinde epidermisten dermise invaginasyon gösteren kistik oluşumlar içinde çok sayıda papiller yapılar yapan lezyon gözlenmiştir. Epidermisten skuamöz epitelle başlayıp kolumnar epitele dönüştüğü ve papillalarda ise çift sıralı kolumnar ve küboidal epitelle döşeli olduğu izlenmiştir. Papiller yapılarda epitel altında belirgin olmak üzere plazma hücrelerinden oluşmuş inflamasyon mevcuttur. Bu bulgular ile Siringokistadenoma Papilliferum tanısı verilmiştir.

SONUÇ

Siringokistadenoma papilliferum genelde çocukluk döneminde ve baş boyun bölgesinde görülür. Olgumuz, 55 yaşında olması ve skrotal bölge yerleşimli lezyonunun olması nedeniyle oldukça nadirdir.
Anahtar Kelimeler : siringokistadenoma papilliferum, skrotum