Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS087 - TONSİLDE KARTİLAJİNÖZ KORİSTOM
Baş ve Boyun Patolojisi
Naile Kökbudak1, Pembe Oltulu2, Ayşenur Uğur Kılınç2
1Konya Numune Hastanesi
2Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
 

Giriş

Heterotopi ya da koristom mikroskobik olarak normal olan hücre ya da dokuların anormal lokalizasyonlarda bulunması demektir. Heterotopik artıkların klinik önemi genellikle azdır ancak görünümlerine bağlı olarak neoplazilerle karıştırılabilir.

Olgu

6 yaşında erkek çocuk tekrar eden boğaz ağrısı ve ateş şikayetiyle kulak burun boğaz hastalıkları polkliniğine başvurmuş. Uygulanan medikal tedavilere rağmen rekürrensler devam edince tonsillektomiye karar verilmiş. Tonsillektomi sonrasında laboratuvarımıza 2 adet büyüğü 2,6 cm, küçüğü 2,5 cm çapında gri kahverenkli yuvarlakça tonsil materyalleri gönderildi. Histolojik incelemede lenfoid hiperplazi ve kronik iltihap bulguları izlendi. Epitel altında yaklaşık 0,1 cm çapında kartilaj doku tespit edildi. Bunun üzerine materyalin tamamı örneklendi ancak başka bir alanda kartilaj doku saptanmadı. Olgu bu haliyle Tonsilde Kartilajinöz Koristom tanısı aldı.

Sonuç

Kartilaj doku içeren koristom genellikle ellerde ve ayaklarda görülürken oral kavitede nadir olarak görülmektedir. Çeşitli lokalizasyonlarda olabilir ama oral kavitede en sık dilde yerleşimlidir. Tonsilde kartilajinöz koristom genellikle genç erişkinlerde, ağırlıklı olarak kadınlarda ağrısız kitleler şeklinde görülür. 2.faringeal arkusun gelişimsel anomalisidir ve tekrarlayan tonsillitlere sebep olabilir. Tonsillerde yerleşimi nadir olan bu olgu literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : koristom, tonsil, kartilaj