Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Servikal sitoloji materyalinde HPV DNA genotipi ile epitel hücre anomalisi ilişkisi ve histopatolojik korelasyonu
Sibel Bektaş 1 Neslihan Komut 1 Süleyman Salman 2 Bülent Babaoğlu 2 Ayşenur İğdem 1 Elife Kımıloğlu 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gop Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tıbbi Patoloji, 2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gop Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları Ve Doğum

Özet

AMAÇ: Yüksek riskli Human Papilloma Virüs (HPV) genotiplerinin kadınlarda servikal prekanseröz lezyon ve invaziv karsinom gelişimi ile güçlü bir ilişkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada; servikal sıvı bazlı sitoloji materyalinde yüksek riskli HPV DNA genotiplendirme yapılan olguların HPV DNA genotipi ve epitel hücre anomalisi açısından dağılımını ve servikal biyopsi sonuçları ile korelasyonunu değerlendirdik.

GEREÇ VE YÖNTEM: Kasım 2015- Haziran 2018 tarihleri arasında laboratuarımıza gelen 29.591 servikal sıvı bazlı sitoloji örneği (Thinprep, Hologic) retrospektif olarak taranarak real time PCR yöntemi ile yüksek riskli HPV DNA genotiplendirme (Cobas® 4800 Test, Roche) yapılan olgular belirlendi. Bu olgulara ait, Bethesda sistemine göre tanı alan sitoloji raporları retrospektif olarak incelenerek epitel hücre anomalisi tipleri ve oranları saptandı. Yüksek riskli HPV DNA genotipleri 16 (grup 1), 18 (grup 2) ve diğerleri (grup 3) olmak üzere gruplandırıldı. Epitel hücre anomalisi saptanan grubun biyopsi tanıları ile korelasyonu değerlendirildi.

BULGULAR: 29.591 adet servikal sıvı bazlı sitoloji materyalinin 11.362?sine (%39,48) real time PCR yöntemi ile yüksek riskli HPV DNA genotiplendirme çalışılmıştır. 11.362 olgunun 882?si (%7,8) yüksek riskli HPV DNA pozitif, 10480?ni (%92,2) ise negatif olarak belirlendi. 882 olguda yüksek riskli HPV DNA genotiplerinden ?grup 3? %63 oranında saptandı. Yüksek riskli HPV DNA pozitif olan grubun 193?ünde (%22), yüksek riskli HPV DNA negatif olan grubun ise 130?unda (%1,3) epitel hücre anomalisi belirlendi. Bu olguların 139?undan (%43) servikal biyopsi alınmıştı.

SONUÇ: Yüksek riskli HPV DNA genotip pozitif olguların eş zamanlı sıvı bazlı sitoloji materyalinde epitel hücre anomalisi görülme oranı, HPV DNA genotip negatif olgulara göre çok yüksektir. HPV DNA genotiplerinin görülme sıklığı bölgesel farklılık göstermekle birlikte, olgularımızda genotip 16 ve 18 dışındaki diğer yüksek riskli genotip grubu yüksek oranda saptandı. Sitoloji materyalindeki epitel hücre anomalisi tanılarından ?anlamı belirlenemeyen atipik skuamöz hücreler? en yüksek oranda verilirken, düşük ve yüksek dereceli skuamöz intraepiteliyal lezyon tanıları ile histopatolojik korelasyon daha yüksek bulundu.