Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Serviksin embriyonel rabdomyosarkomu: olgu sunumu
Canan Sadullahoğlu 1 Hülya Tosun Yıldırım 1 Selen Doğan 2 Şenay Yıldırım 1 Döndü Nergiz 1 İrem Atalay Karaçay 1 Derya Kıvrak Salim 3 Cem Sezer 1
1 Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, 2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği, 3 Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği

Özet

Giriş:Rabdomyosarkomlar, kadın genital sistemindeki nadir tümörlerdir. Embriyonal rabdomyosarkom en sık görülen histolojik tiptir. Genellikle yetişkinlerde ve çocuklarda vajinal servikaldir.

Olgu: Gravida 1 para 1, 46 yaşında kadın hasta düzenli muayene için jinekoloji polikliniğe başvurdu. Pelvik muayenede posterior servikste 3.5 cm polipoid kitle saptandı. Lokal anestezi ile polipektomi yapıldı. Patolojik inceleme embriyonal rabdomyosarkom ile uyumluydu. Hasta takipten çıktı. Tanı konulduktan 10 ay sonra vajinaya doğru doğmuş 10 cm çapında yüzeyi düzensiz ve nekrozu olan büyük bir kitle izlendi. Pelvik manyetik rezonans pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografi taramasında serviks dışı yayılım izlenmedi. Hastaya abdominovajinal histerektomi bilateral salpingo-ooferektomi ve pelvik lenfadenektomi yapıldı. Tümör en büyük boyutta 11 cm idi. Kesitlerde, vesiküler nükleuslu ve eozinofilik sitoplazmalı pleomorfik atipik hücreler ve hiperkromatik nükleuslu iğsi hücreler izlendi. İmmünhistokimyasal boyamada vimentin ve MyoD1 ile pozitifti. Embriyonal rabdomyosarkom tanısıyla uyumlu olarak raporlandı. Cerrahi sonrası adjuvan kemoterapi önerildi.

Tartışma: Rabdomyosarkomlar, yetişkin çağda oldukça nadir görülen mezenkimal tümör olup olguların büyük çoğunluğu 10 yaşın altında izlenmektedir. Baş ve boyun, lenf düğümleri,ekstremiteler, genitoüriner sistemde görülmesine rağmen serviks, hem yetişkinlerde hemde çoçuklarda nadir görülen yerleşim bölgesidir. Histolojik olarak emriyonel rabdomyosarkom en sık izlenen altipidir. Burada, yetişkin çağda ve servikste nadirde olsa izlenebilen ve multimodal bir tedavi uygulanmadığında kısa sürede daha agresif bir klinikle karşımıza çıkan rabdomyosarkom olgusunu sunuyoruz.