Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
GRANULOMATOUS MASTITIS CONCURRENCE WITH BREAST CANCER
Hasan Çalış1, Asuman Kilitci2
1Ahi Evran University Education And Research Hospital, Dept Of General Surgery, Kırşehir
2Ahi Evran University Education And Research Hospital, Dept Of Pathology, Kırşehir

Özet

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.