Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
MEMEDE TÜBERKÜLOZ TANISI ALAN BİR İDİYOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT OLGUSU.
Gülhan Özdemir1, Merve Eryol1, Pınar Atasoy1
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

GİRİŞ:

İdiyopatik granülomatöz mastit, memede kitle oluşturan, klinik ve radyolojik olarak malignite ile, histopatolojik olarak ise başta tüberküloz olmak üzere diğer granülomatöz inflamatuar hastalıklar ile karışabilen benign bir meme hastalığıdır.

OLGU:

34 yaşındaki kadın hastanın memede ağrısız kitle şikayeti sebebiyle alınan meme biyopsisi dış merkezde “nonkazeifiye granülomatöz mastit, olguda öncelikle tüberküloz düşünülmüştür”şeklinde raporlanmıştır.Bölümümüze konsülte edilen materyale ait kesitlerde kazeifikasyon nekrozu içermeyen, lobülosentrik bölgede yoğunlaşan, süpüratif odaklar içeren granülomatöz inflamasyon izlenmiştir.

TARTIŞMA:

İdiyopatik granülomatöz mastit, etyolojisi net olarak bilinmeyen, granülomatöz inflamasyon yapan nadir görülen bir hastalıktır. Granülomatöz inflamasyon yapan enfeksiyöz ve sistemik bir çok hastalıkla karışarak yanlış tanı alabilir.Hastanın tedavisi ve takibi açısından histopatolojik olarak ayırıcı tanının yapılması önemlidir.