Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
NADİR OLGU; MEMEDE EPİDERMOİD KİST
Ayşegül İsal Arslan1, Hasan Dindar2, Meltem Öznur1
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Tekirdağ Devlet Hastanesi

Özet

Giriş

32 yaşında kadın hasta sol memede üst dış kadranda kitle sebebiyle kliniğe başvuruyor. Yapılan tetkikler sonrasında benign solid kitle radyolojik ön tanısı ile kitle eksize ediliyor. Olgu tarafımızdan fibroadenom zemininde epidermoid kistler olarak rapor edildi. Genç kadın hastalarda memenin en sık benign tümorü fibroadenomdur ancak epidermoid kist birlikteliği oldukça nadirdir.

Olgu

Yapılan makroskopik değerlendirme ile 5 cm çaplı, bej renkli kesit yüzeyi süngerimsi, boşluklu , orta sertlikte doku parçasının tamamı örneklendi. Işık mikroskobik değerlendirme sonrasın da fibromiksoid stroma içinde perikanalikuler ve intrakanaliküler duktal yapıların arasında lümenlerinde keratinöz lameller görülen , döşeyicisinde granüler tabakanın seçildiği çok katlı skuamöz epitel olduğu görüldü. Histopatolojik özellikler nedeniyle fibroadenom zemininde epidermoid kistler olarak rapor edildi. Meme dokusu yerleşimli epidermoid kist oldukça nadir karşımıza çıkan benign bir lezyondur. Epidermoid kistin travamaya bağlı sekonder değişiklikler ve ektazik duktak yapıların döşeyici epiteli olan kolumnar epitelin de sküamöz metaplazi gelişmesi sebebiyle oluştuğu ileri sürülmektedir.

Sonuç

Memenin en sık benign lezyonu fibroadenomdur, ancak epidermoid kisti oldukça nadir rastlanan bir antite olup fibroadenom birlikteliği oldukça nadirdir. Bundan dolayı olgumuz paylaşılmaya değer görülmüştür.