Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
LHERMİTTE-DUCLOS HASTALIĞI
Nurver Özel Özbay 1, Abdullah Aydın1
1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Abd

Özet

Giriş

4 yıl önce meme karsinomu öyküsü ile total mastektomi yapılmış olan 46 yaşında kadın hasta. Baş ağrısı nedeniyle çekilen kraniyal MR’da serebellar alanda yaygın ödem ve kitle imajı saptanıyor. Kraniyal bilgisayarlı tomografisinde solda daha belirgin olmak üzere her iki serebellar hemisferde 4. ventrikülü oblitere eden 8.5x5.5 cm’lik lezyon görülüyor.

Olgu

Geniş alanlar içeren biyopsi materyalinde global folialarda kalınlaşma, serebellumda granüler tabakanın matürasyonunun bozulması ve genişlemesi ile dismorfik gangliyon hücreleri görülüyor. Arada atipik nöronlar izleniyor.

Sonuç

Ayrıcı tanıya gangliyogliomanın alındığı vakaya, nadir rastlanması ve patologların bir kısmının yaşam boyu tesadüf edemeyeceği olgular olması nedeniyle, anımsamak için olgu sunumu olarak hazırlanmıştır.