Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
BÖBREKTE KİST HİDATİK OLGU SUNUMU
Damla Karabıyık1, Zeynep Betül Erdem1, Tamer Aydın1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,patoloji Kliniği,istanbul

Özet

Giriş

Kist hidatik Echinococcus granulosus’un sebep olduğu; genellikle karaciğer, ikinci sıklıkta da akciğer tutulumuyla giden bir hastalıktır. Bu olgumuzda primer tutulumunun nadir görüldüğü böbrek yerleşimli bir kist hidatik vakasını sunduk.

Olgu

Üriner sistem dışı bir şikayet ile polikliniğe başvuran 71 yaşındaki kadın hastaya yapılan USG’de; sol böbrek üst yarıda egzofitik kalsifikasyonları bulunan 9x6x5,5 cm boyutunda solid lezyon saptanmış olup, malignite şüphesiyle ileri tetkik önerilmiştir. Hastaya yapılan BT’de de aynı lezyon Bosniac tip 4 kistik kitle ve malignite yönünde yorumlanması nedeniyle hastaya nefrektomi yapılmıştır. Makroskopik olarak; böbreğe yapılan kesitlerde bir pole yerleşmiş 8x7x7 cm ölçülerinde kistik,kalın duvarı bulunan, içinde kirli sarı, yer yer parlak beyaz renkli membran benzeri alanlar içeren, yumuşak kıvamlı kistik kitle görüldü. Böbreğin diğer alanlarında özellik görülmedi. Mikroskopik incelemede; kalın fibröz kapsülle çevrili, ortası nekrotik, yer yer kütikül membranlar içeren, dejenere skolekslerin görüldüğü kistik lezyon görüldü. Çevre böbrek dokusunda bası bulguları izlendi.

Sonuç

Kist hidatik sıklıkla karaciğeri tutmakla birlikte nadir olarak diğer organları da tutabilir. Bu vakayı primer böbrek tutulumunun nadir görülmesi sebebiyle sunmak istedik.