Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
SİRİNGOKİSTADENOMA PAPİLLİFERİUM
Aslıhan Alpaslan1, Süleyman Cem Ersin1
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof.dr. İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Özet

Giriş

Siringokistadenoma papilliferum, yavaş büyüyen, nadir görülen, sıklıkla çocukluk çağında beliren, iyi huylu bir deri tümörüdür. Sıklıkla saçlı deride daha az oranda üst gövdede, üst kolda, erkek memesinde, göz kapaklarında, skrotumda ve baldırlarda görülen verrüköz nodül veya plaklarla kendini gösterir. Tümör histopatolojik olarak yüzey epitelinden dermise doğru invajinasyonlar gösteren duktus benzeri yapılardan oluşur. Bu uzanımlar çoğunlukla kistik bir boşluğa açılan altta kolumnar üstte küboidal epitelden oluşan çift tabakalı papiller projeksiyonlar şeklindedir. Papiller yapıların stroması konnektif dokudan ibaret olup dilate vasküler yapılar, çok sayıda plazma hücresi ve az sayıda lenfosit içerir.

Olgu Sunumu:

Olgumuz 44 yaşında kadın hasta, dizde şişlik ve ağrı şikayeti ile kliniğe başvuruyor. Yapılan eksizyonel biyopsi sonrası makroskopik incelemede 1,5x1,3x1 cm'lik cilt-ciltaltı dokusu içinde 1 cm ölçülerde nodüler lezyon tespit edildi. Mikroskopik incelemede; dermiste lokalize, kistik boşluk içinde üst sırası küboidal alt sırası kolumnar hücrelerden oluşan çift tabakalı epitel ve stromasında çok sayıda plazma hücreleri bulunan papiller konfigürasyonlar gösteren tümöral yapı izlendi. Mevcut bulgular ve literatür desteği ile Siringokistadenoma Papilliferium tanısı ile rapor edildi.

Sonuç

Olgumuzun 44 yaşında olması ve dizde görülen nadir yerleşim yeri nedeni ile literatür eşliğinde sunulmaya değer görülmüştür.