Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 1
Splenogonadal Füzyon; Skrotal Kitle
Devrim KAHRAMAN 1 Özgür ÖZEN 2 Ahmet GÜDELOĞLU 3 Ömer GÜNHAN 1
1 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA, 2 Memorial Ankara Hastanesi, Radyoloji Bölümü, ANKARA, 3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ANKARA DOI : 10.5146/jcpath.2018.21

Özet

Amaç: Testis parankiminde yer tutan ve primer testis kanseri ile karışabilecek pek çok lezyon vardır. Ektopik dokular makroskopik olarak primer testis tümörünü taklit edebilirler. Splenogonadal füzyon, nadir konjenital bir ektopidir ve embriyolojik gelişim sırasında dalak dokusunun testise füzyonu sonucu oluşur.

Olgu: Bu yazıda, klinik olarak sol skrotal tümöral kitle ön tanısı ile radikal orşiektomi uygulanan splenogonodal füzyon olgusu sunulmuştur.

Sonuç: Olgu ve olası patogenez tartışılmıştır.