Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Dermal Melanositozisin Eşlik Ettiği Lumbal Bölge Yerleşimli Endodermal Kist
Kübra Ekşi 1 Pınar Celepli 1 Reyhan Tansel 1 Fatma Aslan Yay 1 Sema Hücümenoğlu 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Özet

GİRİŞ

Endodermal kistler; endodermal germ yaprağının özellikle solunum ve gastrointestinal sistem epitellerini içeren benign gelişimsel lezyonlardır. Genelikle çocukluk çağında veya yirmili, otuzlu yaşlarda ve sıklıkla erkeklerde görülür . Tipik olarak servikal / servikotorasik omurga yerleşimlidir. Merkezi sinir sistemi kistlerinin % 16'sını temsil eder ve tüm omurilik tümörlerinin % 0.3-1.3'ünü oluşturur.

Dermal melanositoz genellikle yenidoğan döneminde koyu mavi pigmentasyon şeklinde görülür.

OLGU

Hastenemiz yenidoğan yoğunbakım ünitesinde bel bölgesinde kıllanma artışı ve açık yara mevcut olması nedeniyle takip edilen 25 günlük kız çocuk hastanın MR incelemesinde lumbosakral bileşkede cilt altında, spinal kanal ile ilişkili olarak değerlendirilen 1.6 cm uzun çaplı meningosel kesesi (spina bfida) dikkati çekmiştir. Operasyon sonrası kliniğimize üzerinde 3.1x2 cm deri elipsi bulunan 0.5 cm derinliğinde 1 adet cilt ciltaltı dokusu gönderilmiştir. Deri elipsi üzerinde 2 cm uzun çaplı alanın ödemli görünümde olduğu ve ortasında 1 cm uzun çaplı deriden protrude görünümde yüzeyi krutlu kahve renkli lezyon izlenmiştir. Mikroskopik olarak yüzeyde parakeratoz ile karışık nötrofillerden oluşan krut tabakası altında keratinize çok katlı yassı epitel ile döşeli cilt ciltaltı doku örneği izlenmiştir. Dermiste herhangi bir epitelyal döşenme içermeyen kistik genişlemiş boşluk altında apikal yüzeyinde silya bulunan psödostratifiye kolumnar hücreler ve seyrek goblet hücreleri içeren kist yapısı saptanmıştır. Kist epiteli çevresinde gevşek fibröz doku ve fokal bir alanda GFAP ile belirginleşen glial doku izlenmiştir. Dermiste dağınık dendritik melanositler dikkati çekmiştir.Hastaya bu bulgular eşliğinde Endodermal Kist ve Dermal Melanositozis tanısı verilmiştir.

SONUÇ

Endodermal kistler oldukça nadir görülen konjenital lezyonlardır. Bu nadir tanının yerleşim yerinin lumbosakral bölge olması ve dermal melanositozisin de eşlik etmesi nedeniyle olgumuz poster olarak sunulmaya değer görülmüştür.