SON SAYI : 2018 , Cilt 2 , Sayı 3
Güncel Patoloji Dergisi
Kolon-Rektum Tümörlerinde Amerikan Ortak Kanser Komitesi 8. Basım Evrelemesi ve Amerikan Patologlar Akademisi Protokolündeki Değişiklikler ve Güncellemeler.
Mide Karsinomlarında HER-2 Pozitifliğinin Histopatolojik Bulgularla İlişkisi.
Kliniğimizde Tanı Alan Testis Tümörlerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi.
Son 10 Yılda Yayımlanmış Türkçe Patoloji Kitaplarının Dökümü.
Modern Bilimsel Uygulama: Twitter Üzerinden Uluslararası Katılımlı Aylık Dermatopatoloji Makale Değerlendirme Kulübüne Katılmak.
Makale Gönderme / Değerlendirme
İlgili Yayınlar