SON SAYI : 2019 , Cilt 3 , Sayı 3
Güncel Patoloji Dergisi
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Gelişmeler.
Akciğer Adenokarsinom Sınıflamasındaki Değişiklikler.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu Alt Tiplendirmesi; İkili Boyama Çare Değil!.
Kronik Folliküler Bronşiolit ile Prezente Olan Romatoid Artrit, Nadir Bir Olgu.
Granülomatöz Polianjitisli Hastada Akciğer Mukoepidermoid Karsinomu: Olgu Sunumu.
Eozinofili ile Seyreden Akciğer Hastalıklarının Tanısında Transbronşial Biyopsinin Yeri ve Önemi.
Histolojik Olarak Karsinoid Tümörü Taklit Eden Metastatik Tip A Timoma Olgusu.
Müllerian Diferansiasyon Gösteren Mediastinal Kist: Hattori Kisti.
Makale Gönderme / Değerlendirme
İlgili Yayınlar