SON SAYI : 2019 , Cilt 3 , Sayı 1
Güncel Patoloji Dergisi
Kutanöz Skuamöz Hücreli Karsinom Evrelemesinde Güncel Değişiklikler.
Kutanöz Malign Melanom 2017 TNM Evrelemesinde (8. Baskı) Yapılan Değişiklikler.
Deri Eki Tümörlerin Dünya Sağlık Örgütü Sınıflandırması: 2018 (4.) Basım Değişikliklerinin Özeti.
Otoimmün Vezikülöbüllöz Dermatitlerde Direkt İmmünofloresan Mikroskopi Bulguları.
Kondroid Siringom (Derinin Mikst Tümörü): Olgu Serisi ve Literatür Derlemesi.
Foliküler (İnfundibüler veya İnfundibulokistik) Kutanöz Skuamöz Hücreli Karsinom: Az Tanınan Nadir Bir Varyant.
Anjiografi Sonrası Gelişen Kolesterol Emboli Sendromu: İki Olgu Sunumu.
Melanositik Matrikoma: Olgu Sunumu.
Sebase Karsinoma İn Situ: Olgu Sunumu.
Foliküler Porokeratozis; Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi.
Agresif Papiller Digital Adenokarsinom, Nadir Görülen Bir Deri Eki Tümörü: Olgu Sunumu.
Formaldehid Maruziyeti ile İlgili Güncel Durum.
Makale Gönderme / Değerlendirme
İlgili Yayınlar