SON SAYI : 2019 , Cilt 3 , Sayı 2
Güncel Patoloji Dergisi
Neoplastik Hastalıkların Moleküler Patolojik Mekanizmaları.
Olgu Sunumlarında Hakem Değerlendirmesinin Önemi ve Temel Prensipleri.
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgularında Kromojen in Situ Hibridizasyon Yöntemi ile Epstein Barr Virüs Varlığının Araştırılması.
"Hedefe Yönelik Tedavide Patoloji Süreçlerinin Önemi" Kursu: Sonuçları ve Öneriler.
Parotis Bezinde Dermatofibrosarkoma Protuberans Olgusu.
Merkel Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu.
Patoloji Pratiğinde Güncel Değişim: Akılcı Laboratuvar Uygulaması.
Yazarlık Hakkı ve Yazarlık Sorumluluğu.
Makale Gönderme / Değerlendirme
İlgili Yayınlar