SON SAYI : 2017 , Cilt 1 , Sayı 3
Güncel Patoloji Dergisi
Lenfositik Vaskülit Paterni Lupus Eritematozus İçin Uyarıcı mı?.
Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde HPV Varlığı ve p16 Ekspresyonu.
Meme Başı Akıntı Sitolojisi: Akıntıya Karşı Kürek mi Çekiyoruz?.
Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinomlarda Granülom Yapıları.
Nadir Görülen Malign Odontojenik Tümör: Ameloblastik Fibrosarkom.
Küretaj Materyalinde Tanı Alan Uterin Karsinosarkom Olgusu.
Makale Gönderme / Değerlendirme
İlgili Yayınlar