SON SAYI : 2018 , Cilt 2 , Sayı 2
Güncel Patoloji Dergisi
İskemik Bağırsak Hastalığı ? I Endoskopik Biyopsilerde İskemik Bağırsak Hastalığı.
Apendiksin Müsinöz Neoplazileri ve Psödomiksoma Peritoneiye Güncel Yaklaşım.
Erkek Genital ve Üriner Sistem Kanserlerinde 8. TNM Evrelemesinde Yapılan Değişiklikler.
Meme Karsinomlarının Histomorfolojik Özelliklerine ve Prognostik Faktörlerine Doğu Anadolu Bölgesinden Bakış.
Erişkin Bir Hastada Testiküler Regresyon Sendromu/ Kaybolan Testis: Olgu Sunumu.
Olgu Sunumu: İnsitu Duktal Karsinoma ve Malign Filloides Tümör Birlikteliği.
Makale Gönderme / Değerlendirme
İlgili Yayınlar