Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS114(366 - Bilateral Aksiller Apokrin Kistadenom
Dermatopatoloji
Mesut Bayer 1, Ceyhan Uğurluoğlu 1
1 Selçuk Üniversitesi
  GİRİŞ

Apokrin kistadenom/hidrokistom , apokrin glandların adenomatöz kistik proliferasyonu ile karakterize, oldukça nadir görülen benign bir deri tümörüdür. Japonya’ da yapılan bir çalışmada şimdiye kadar 167 vaka bu tanıyı almıştır. Lezyonlar sıklıkla baş ve boyun bölgesinde, iç epikantus ve göz kapakları boyunca yerleşir ve soliter olma eğilimindedir. Papiller çıkıntılar barındırabilir ve aktif epitelyal sekresyon salgılayabilir. Genellikle geç erişkinleri etkileyen ve 1mm-15mm boyutunda olma eğilimindedir.

OLGU

Her iki aksiller bölgede ağrı ve akıntı şikayeti ile başvuran 18 yaşında kadın hasta.Muayenesinde her iki koltuk altında ele gelen kitle ve akıntı tespit ediliyor.Lokal anestezi altında sağ aksilladan iki adet,sol aksilladan bir adet kistik yapı hidradenit ön tanısıyla laboratuvarımıza gönderildi. Parçalar 1.6 cm-1.1 cm arasında olup tamamı örneklendi. Yapılan histopatolojik incelemede retiküler dermis ve subkutan yağ doksu arasına yerleşen, çift sıra pembe eozinofilik sitoplazmalı hücrelerden oluşan, genişlemiş, içerisinde sekresyon bulunan kistik görünümde apokrin gland proliferasyonu dikkati çekti. Yapılan immünohistokimyasal çalışmada bu yapılar GCDFP-15 ve Pan CK ile diffüz, mamoglobin ile fokal pozitif olup SMA ile bu yapıların çevresindeki myoepitelyal hücreler boyanmıştır. PAS ve dPAS ile bu hücrelerin sitoplazmalarında granüler boyanma dikkati çekmiştir. Olgu bu haliyle Apokrin Kistadenom olarak raporlanmıştır.

SONUÇ

Apokrin kistadenom oldukça nadir görülen bir olgu olup, olgumuzda aksilla yerleşimi (literatürde tüm apokrin kistadenom olgularının yalnızca %4.3 ü), multiple odakta yerleşimi ve genç hastada görülmesi gibi özellikler ve bunların bir arada bulunması olguyu daha da nadir bir hale getirmiş olup tarafımızca sunulmaya değer bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : apokrin kistadenom, aksilla, bilateral