Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS122(654 - İnvazyon Gösteren Enkapsüle Onkositik 'Tall Cell' Komponent İçeren Papiller Tiroid Karsinomu
Endokrin Patoloji
Banu İnce Alkan 1, Ayşegül Erol 1
1 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
  GİRİŞ

İyi diferansiye tiroid tümörlerinde nükleer özelliklerden başlayan tanısal algoritma, güncel literatürlerle birlikte yerini öncelikle yapısal paterne bırakmıştır. Enkapsüle bir nodül histopatolojik olarak değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar bu nodüllerin total örneklenmesini gerektirmektedir. Sunmuş olduğumuz olguda histomorfolojik olarak Hurthle hücreli adenom görünümündeki nodülün total örneklenmesi sonucu küçük bir odakta papiller organizasyon ve kapsül invazyonu saptanmıştır. Olgu, tedavi ve prognozu oldukça farklı olan papiller tiroid karsinomu (PTK) tanısı almıştır.

OLGU

64 yaşında, erkek hastanın total tiroidektomisinde sağ lobda 3,5 ve 2,5 cm çaplı iki nodül izlenmiştir. Enkapsüle özellikteki nodüller, semisolid, homojen görünümde, krem-bej renklidir. Sol lobda 1,5 ve 0,8 cm çaplı nispeten heterojen görünümli iki nodül daha izlenmiştir. Hepsi total örneklenen nodüllerin mikroskopisinde yer yer kalınlaşan ince fibröz kapsüle sahip oldukları görülmüş, sağ lobdaki iki nodül ve sol lobdaki 1,5 cm çaplı nodülün tamamının nükleer skor 2 düzeyinde onkositik tirositlerden oluştuğu gözlenmiştir. Psammom cisimciği, mitoz, nekroz veya lenfovasküler invazyon görülmemiştir. %30'un altında solid/trabeküler/insüler (STI) patern gözlenmiştir. Sağ lobdaki 2,5 cm ve sol lobdaki 1,5 cm çaplı iki nodülün tamamı irili-ufaklı folliküllerden oluşmaktayken, sağ lobdaki 3,5 cm çaplı nodüle ait 15 bloktan yalnızca birinde papiller organizasyon ve fokal kapsül invazyonu saptanmıştır. Papiller organizasyon gösteren tirositlerde "tall cell" morfoloji mevcuttur.

Enkapsüle nodüllerin ayırıcı tanısında folliküler adenom/karsinom, papiller nükleer özellikler gösteren non-invaziv folliküler tiroid neoplazmı (NIFTP) ve PTK yer almaktayken nükleer özellikler, kapsül invazyonu ve en önemlisi bir odakta papiller organizasyon bulunması nedeniyle sağ lobdaki 3,5 cm çaplı nodüle "invazyon gösteren enkapsüle onkositik tall cell komponent içeren PTK" tanısı verilmiş, diğer nodüllerin ise enkapsüle varyant PTK olduğu sonucuna varılmıştır.

SONUÇ

İyi diferansiye tiroid neoplazilerinde nükleer özellikleri değerlendirmek ve skorlamak onkositik morfolojide tanısal zorluk yaratmaktadır. Güncel yaklaşım; STI patern yüzdesi, papilla varlığı ve kapsül invazyonu tanısal kriterleri oluşturduğu için folliküllerden oluşan, enkapsüle tiroid nodüllerinde yalnızca kapsülün değil tüm nodülün total örneklemesini zorunluluk haline getirmiştir.
Anahtar Kelimeler : papiller tiroid karsinomu, onkositik, papilla, NIFTP