Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS122 - UZUN SÜREDİR ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİ VE HEMODİYALİZ YAPILAN HASTADA AMİLOİD GUATR
Baş ve Boyun Patolojisi
Taşkın Erkinüresin 1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : Amiloid Guatr, Kronik Böbrek Yetmezliği, Romatoid Artrit, Sekonder Amiloidoz