Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS075(882 - Granüler hücreli bazal hücreli karsinom
Dermatopatoloji
Neşe Karadağ 1, Mehmet Özcan 1
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
  GİRİŞ

Bazal hücreli karsinom en sık görülen deri tümörüdür. Birçok alt tipi mevcuttur. Granüler Hücreli Bazal Hücreli Karsinom çok nadir görülen alt tipler arasında yer almaktadır.

OLGU

Yetmiş yaşında hasta sol infraorbital bölgede ülsere lezyonla kliniğe başvurmuştur. Eksizyonel biyopsinin makroskopik incelemesinde 1.1 cm çapında yüzeyi ülsere nodüler lezyon görülmüştür. Mikroskopik incelemede tipik bazal hücreli karsinom morfolojisinin yanında eozinofilik granüler sitoplazmalı epiteloid hücrelerden oluşan odaklar izlenmiştir. Histokimyasal olarak Müsikarmen ile bazal hücreli karsinomun klasik morfolojili alanlarında yer yer müsin birikimi, PAS ile granüler alanlarda sitoplazmik zayıf boyanma görülmüştür. İmmünohistokimyasal incelemede PanCK ile diffüz pozitif, Bcl-2 ile yamalı sitoplazmik boyanma izlenmiştir. Bu bulgularla olgu Granüler Hücreli Bazal Hücreli Karsinom olarak raporlanmıştır.

SONUÇ

Bazal hücreli karsinom basaloid keratinositlerin düşük dereceli malignitesidir. Bazoskuamöz, desmoplastik, infundibulokistik, berrak hücreli ve granüler hücreli gibi birçok varyantı bulunmaktadır. Granüler Hücreli Bazal Hücreli Karsinom çok nadir olup bu alt tipin klinik önemi tanımlanmamıştır. Berrak hücreli varyant ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Olgu nadir olması nedeniyle sunulmaya değer görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Granüler Hücreli Bazal Hücreli Karsinom, deri