Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 3
Akciğer Adenokarsinom Sınıflamasındaki Değişiklikler
Derya GÜMÜRDÜLÜ 1, Deniz NART 2
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ADANA
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
DOI : 10.5146/jcpath.2019.57 Adenokarsinom akciğer kanserinin en sık görülen histolojik alt tipidir, bütün akciğer kanserlerinin yaklaşık yarısını oluşturur. Adenokarsinomların klinik, radyolojik, moleküler ve patolojk özellikleri oldukça farklıdır. 2011"de, International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), The American Thoracic Society (ATS) ve European Espiratory Society (ERS) akciğer adenokarsinomu için yeni bir sınıflama önermişlerdir. Bu sınıflama sedece patolojik sınıflama değil, patogenez, radyolojik bulgular, klinik davranış prognoz, tedavi, moleküler testleri de içine alan multidisipliner bir yaklaşım getirmektedir. Bu sınıflamada, temel histolojik alt tipler tanımlanmakta ve baskın alt tipe göre sınıflandırılmaktadır. Küçük biyopsi ve sitolojik materyaller için bir algoritma getirilmiş ve immunohistokimya kullanımı yaygınlaşmıştır. Buna göre, 2015"te yeni Dünya Sağlık Örgütü sınıflaması yayınlanmıştır. Bu derlemede bu sınıflama özetlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Akciğer adenokarsinom, Sınıflama, Histolojik alt tip