Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS036 - KÜRETAJ MATERYALİNDE TANI ALAN UTERİN KARSİNOSARKOM OLGUSU
Jinekopatoloji
Asuman Kilitci1, Haldun Umudum2
1Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Kırşehir
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : uterin, karsinosarkom, küretaj