Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS039(16) - 'Plunging ranula': Boyunda subkutan kitle ile prezente olan ve tanısal zorluğa neden olan bir olgu
Baş ve Boyun Patolojisi
Ezgi Hacıhasanoğlu 1, Muzaffer Kurt 2
1 Şırnak Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü
2 Şırnak Devlet Hastanesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü
  Giriş

Ranula, sublingual tükrük bezi ile ilişkili nadir görülen bir mukoseldir. Yavaş büyüyerek ağız tabanında yarı saydam bir şişlik şeklinde görülürler ve bu görünümleri ile bir kurbağanın karnını andırırlar. 'Plunging' ya da Türkçesiyle 'dalan' ranula, basit bir ranulanın boyuna doğru uzanmasıyla ortaya çıkar. Görünür intraoral komponenti olmayan bir kitle şeklinde görülebilir ve boynun diğer kitlesel lezyonları ile ayırıcı tanı güçlüğüne yol açabilir. Bu durumda kesin tanı ancak histopatolojik olarak verilebilir.

Olgu

Yirmi yaşında erkek hasta, doğuştan beri olan boyun kitlesi ile hastanemiz plastik cerrahi polikliniğine başvurdu. Fiziksel muayenede suprasternal yerleşimli, 3 cm çaplı, subkutan, mobil, yumuşak kıvamlı kitle tespit edildi ve hasta lipom öntanısı ile ultrasonografiye yönlendirildi. Ultrasonografide kitle 33x15 mm boyutlarda, yoğun içerikli kist olarak izlendi. Lezyon eksize edilerek sebase kist öntanısıyla patoloji laboratuarına gönderildi. Makroskopik olarak gönderme kutusu içerisinde 20 cc hacimde, açık sarı-beyaz renkli jelatinöz materyal mevcuttu. Mikroskopik incelemede bol mukus, musifajlar ve nadir inflamatuar hücreler izlendi. Epitelyal hücre görülmedi. Olgu ranula olarak rapor edildi.

Sonuç

Ranulalar, mukus ekstravazasyonu ile oluşan retansiyon kistleridir. Etiyolojisinde konjenital anomaliler, travma ve sublingual tükrük bezi hastalıklarının rol oynayabileceği düşünülmektedir. Ranulaların hemen hepsi yalancı kistlerdir, döşeyici epitel çok az olguda saptanır. İntraoral komponenti olmayan bir 'plunging' ranula oldukça nadir bir durumdur. Ranula, bu olguda olduğu gibi, sadece boyun kitlesi ile prezente olduğunda klinik ayırıcı tanıya tiroglossal duktus kisti, brankial kist, epidermoid kist, lipom ve vasküler malformasyonlar başta olmak üzere çok sayıda antite girmektedir. 'Plunging' ranulaların klinik ve radyolojik olarak boynun diğer kitlesel lezyonlarını taklit edebilmesi nedeniyle histopatolojik inceleme doğru tanıda önemli bir yere sahiptir.
Anahtar Kelimeler : ranula, plunging ranula, mukosel, boyun