Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS318(29) - Strumal Karsinoid Tümör İçeren Bilateral Teratom
Jinekopatoloji
Havva Erdem 1, Seda Keskin 2, Mürüvvet Akçay Çelik 1, Büşra Erşan Erdem 1
1 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
  Strumal karsinoid, karsinoid tümör ile tiroid elementlerininin birlikte görüldüğü over teratomlarının nadir görülen bir formudur. Primer karsinoid tümörleri nadir olup; insüler, trabeküler, strumal ya da müsinöz tiplerde izlenir. Strumal tip sıklık sırasına göre ikinci sıradadır.

Olgu: 28 yaşında kadın hasta, perineal, pelvik ağrı şikayeti ile kadın doğum polikliniğine başvurdu. Yapılan incelemesinde overlerde bilateral kitle tespit edildi ve cerrahi planlandı.

Yapılan cerrahi sonrasında patolojiye gönderilen materyale yapılan incelemelerde; sağ overde 6x3x2 cm ölçülerinde ve içerisinden sebum ve kılların yer aldığı, cidari görünümde krem renkli materyal izlendi. Sol overde, 7x5x4 cm ölçülerinde cidari görünümde kistik kitle lezyon izlendi.

Burada strumal karsinoid tümöre dikkat çekmek için sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Strumal karsinoid, bilateralite, sıklık