Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS172(140 - Genç bir hastada nadir ishal nedeni: leishmaniazis ve amiloidoz birlikteliği
Gastrointestinal Patoloji
Fazilet Kayaselçuk 1, Emrah Koçer 1
1 Başkent Üniversitesi Adana Dr.tn. Hastanesi
  Giriş: Leihmania endemik bölgelerde ciddi bir sağlık sorunudur. Bu olgu sunumunda kemik iliği ve terminal ileumda leishmania varlığı ve kalın barsak biyopsisinde amiloidoizis saptanan, şiddetli ishal, kaşeksi ve pansitopeni, sepsis,böbrek yetmezliği ile ex olan genç bir hastayı sunduk.

Olgu:18 yaşında erkek hasta, 2 ay önce gribal enfeksiyon hikayesi ve sonrasında aşırı kilo kaybı nedeniyle başvurdu. Köyde oturan ve süt toplayıcılığı yapan hastanın muayenesinde bir kaç adet küçük LAP mevcuttur. Pansitopeni, splenomegali saptanması nedeniyle kemik iliği biyopsisi yapılan hastada daha sonra 5-6 kez/gün ishal şikayeti başlamış. Tekrar yatırılan hastada ciddi hipoalbuminemi + proteinüri saptanarak endoskopi yapıldı.

Kemik iliği biyopsisinde Leishmania amastigotuna benzer yapıların izlenmesi üzerine Leishmaniazis tedavisine başlanan hastada akut böbrek yetmezliği, şuur bulanıklığı gelişti. Endoskopik biyopsilerde terminal ileumda fokal amistogot benzeri cisimler izlendi. Damar duvarlarında hyalen kalınlaşma ve k.viyole boyasında amiloid birikimi dikkati çekti. Kongo red ile amiloid pozitiftir. AA amiloid pozitiftir.

Yoğun bakımda takip edilen hasta 20. günde sepsis nedeniyle ex oldu.

Sonuç: Literatürde intestinal leishmania olgusu çok az sayıda olup, amiloidozis ile birlikteliği saptanmamıştır. Olasılıkla amiloidozis nedeniyle immun süprese olan olguda hızlı ilerleyen leishmaniazis sepsis ve ölümle sonlanmıştır. Bu olgu nedeniyle ishal, kaşeksi, splenomegali ve pansitopeni birlikteliği olan ve kırsalda yaşayan, uzun süreli diaresi olan hastalarda intestinal leishmanizisi akılda tutmak gereklidir.
Anahtar Kelimeler : leishmania, amiloidozis, ishal