Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS004(154 - Maksiller sinüs metastazı yapan meme karsinomu: Olgu sunumu
Baş ve Boyun Patolojisi
Fatma Şenel 1, Arzu Taşdemir 1, Deniz Anlar 1, Hatice Karaman 1
1 Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş: Nazal kavite ve paranazal sinüslere metastaz oldukça nadirdir. En sık primer orjin böbrek hücreli karsinomdur. Belirtiler nonspesifik olup hastalar rinosinüzit bulguları ile başvururlar. Meme kanserlerinin % 50 den fazlası kemik, akciğerler, karaciğer, beyne metastaz yapar fakat baş-boyun tutulumu nadirdir.

Olgu: 70 yaşındaki kadın hasta baş ağrısı, burun kanaması şikayetleri ile başvurdu. Hastanın maksillofasial BT'sinde sol maksiller sinüsü tutan, kemik yapıları destrükte eden kitle izlendi. Maksiller sinüsten rezeke edilen 0.5x0.4x0.3 cm boyutundaki kirli beyaz renkli doku parçalarının histopatolojik incelemesinde bazı alanlarda solid bazı alanlarda da duktal yapılar oluşturan tümör izlendi. Hastanın özgeçmişinde 5 yıl önce sol memeden opere olduğu ve invaziv duktal karsinom tanısı aldığı öğrenildi. Maksiller sinüsten gönderilen biyopsi materyalinde immünohistokimyasal olarak Östrojen, Progesteron reseptörleri ve Pansitokeratin pozitif boyandı. Ki 67 proliferasyon indeksi % 50 civarındaydı. Vaka bu bulgular ile 'Malign Epiteliyal Tümör / Meme Karsinomu Metastazı İle Uyumlu' olarak raporlandı.

Sonuç: Meme kanserinin paranazal sinüslere metastazı oldukça nadirdir ve semptomlar nonspesifiktir. Meme karsinomunun nazal kavite ve paranazal sinüs metastazında tedavi kemoterapiyle kombine palyatif radyoterapidir. Bu hastalarda prognoz oldukça kötü olup ortalama yaşam süresi 22-31 aydır.
Anahtar Kelimeler : Maksiller sinüs, meme karsinomu, metastaz