Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS429(204 - 2 olgu ile atipik lokalizasyonlu kist hidatik
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Figen Aslan 1, Nevruz Alış Söyleyici 2, Serdar Bilgili 3, Gencehan Kumtepe 4
1 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
2 Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
3 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
4 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
  GİRİŞ

Kist Hidatik, echinococcus granulosus larvaları tarafından oluşturulan, insanların ara konakçı olduğu zoonotik ve endemik bir hastalıktır. En sık karaciğerde (%50-70), 2. sıklıkta akciğerde (%20-30) yerleşir. Gastrointestinal sisteme gelen organizmalar portal ven yoluyla karaciğere, oradan sağ kalbe, pulmoner arter vasıtasıyla akciğere ve sonra sistemik dolaşım yoluyla vücudun her yerine yerleşebilir. Karaciğer ve akciğer dışındaki yerleşme yerlerinden yumuşak dokularda %2.4-5.3, kalpte %0.5-3, perikardda %5, kas ve subkutan dokularda %0.5-4.7 gibi ender olarak görülmektedir. Serolojik ve radyolojik yöntemler tanıya yardımcı olsa da kesin tanı patolojik inceleme ile konur. Burada sağ inguinal bölgede kas içinde ve sol ventrikül miyokardda yerleşen atipik lokalizasyonlu iki olgu klinik ve histopatolojik özellikleriyle birlikte sunulacaktır.

OLGU

1. Olgu: 49 yaşında kadın hastanın sağ inguinal bölgedeki yumuşak doku kitlesi eksize edilerek patolojik incelemeye gönderildi. 14x4,4x5,5 cm ölçülerine dış yüzünde kas ve yumuşak dokular bulunan kitle kesitinde kistik olarak görüldü. İçerisinden bulanık açık renkli sıvı bulanan kistin iç yüzünde duvardan bağımsız çok sayıda farklı boyutlarda (0,5 cm-3,5 cm) kistler izlendi. Mikroskopik incelemede çizgili kas dokusu içinde kist hidatik germinatif membranı ve kütikulası, çevresinde nekroz ve kronik iltihabi reaksiyon görüldü.

2. Olgu: Öncesinde akciğerde kist hidatik nedeniyle opere olan 37 yaşında kadın hastanın sol ventriküldeki kistik kitlesine kardiak kist hidatik ön tanısı ile kistektomi yapıldı. Makroskopik incelemede 5x4x2 cm ölçülerinde beyaz renkli kistik kitlenin yaklaşık 2x1 cm lik alanı perfore idi. Kistin iç yüzü düzensiz sarı-beyaz renkliydi. Ayrıca aynı şişe içerisinde yaklaşık 4-5 cc hacminde ince şeffaf beyaz renkli membranöz yapılar görüldü. Mikroskopik incelemede kist hidatik germinatif membran ve kütikulası ile kronik iltihaplı fibröz çeper görüldü.

SONUÇ

Sonuç olarak bu atipik yerleşimli iki olgu ile kist hidatiğin atipik lokalizasyonlarda yerleşiminin ender de olsa olabileceğini ve kistik kitlelere yaklaşırken ayırıcı tanıda klinisyen ve patoloğun bu olasılığı da akılda tutması gerektiğini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler : Kist hidatik, atipik yerleşim, myokard, kas içi