Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS587(220 - Dev adrenal myelolipom: olgu sunumu
Endokrin Patoloji
Pınar Ergen 1, Mehmet Yaldız 1, Erdem Akbay 2, Veli Nesirov 1
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
  GİRİŞ:

Adrenal myelolipom nadir görülen adrenal korteks yerleşimli, kemik iliği elemanları ve matür yağ dokusundan meydana gelen, nonfonksiyone, sıklıkla tek taraflı, benign neoplazmalardır. Tüm primer adrenal tümörlerinin yaklaşık %2.6’sını oluşturur. Konjenital adrenal hiperplazi, Cushing Sendromu, primer hiperaldesteronizm, feokromasitoma ve adenomlara eşlik edebilirler. Radyolojik olarak yağ içeren, iyi sınırlı kitle olarak saptanır. Çoğunlukla tesadüfen bulunduklarından "insidentaloma" denilebilmektedir. Sıklıkla 5-7. dekatlardaki erkeklerde görülmektedir. Ortalama tümör boyutu 4-6 cm’dir. Hastaların takip ve tedavilerinin planlanmasında, diğer adrenal bez patolojilerinden ayrımının yapılması önemlidir.

OLGU:

49 yaşında kadın hasta karın ağrısı şikayeti ile üroloji polikliniğine başvurdu. Yapılan abdominal ultrasonografisinde sağ böbrek üst polde 15cm çapında düzgün sınırlı kitle saptandı. Operasyon esnasında böbrek ile ilişkisinin olmadığı görülen sürrenal yerleşimli kitle için sürrenalektomi yapıldı. Makroskopik olarak 615 g ağırlığında, 15x11x7 cm boyutlarında, kapsüllü, sarı kahve renkteki kitlenin kesi yüzü santrali sarı periferi kahve renkte heterojen solid olarak izlendi. Mikroskopik incelemede adrenal korteksin hemen altından başlayan, kapsülsüz, matür yağ dokusu içerisinde dağınık kemik iliğine ait hücreler olarak izlendi. Makroskopik olarak kahve renkte izlenen alanlarda kemik iliği elemanları, sarı olarak izlenen alanlarda lipositler daha yoğun olarak görüldü.

SONUÇ:

Adrenal miyelolipomlar,ender görülen, matür yağ dokusu ve kemik iliği dokusundan oluşan, benign karakterli tümörlerdir. Hematopoetik komponentleri retiküler sinüzoidlerin içinde oluşmadığından, bu hücreler sistemik dolaşıma geçemezler. Bu nedenle biyokimyasal olarak fonksiyonel olmayan tümörlerdir. Hormonal olarak aktif aldesteron ya da katekolamin sekrete eden myelolipomlar da bildirilmiştir ancak genellikle hormonal inaktif tümörlerdir. Büyüklüğü değişkendir; nadiren olgumuzda da olduğu gibi çok büyüktür; 40 cm çapında myelolipom olgusu bildirilmiştir. Hemoraji, infarkt, kalsifikasyon içeren vakalarda görüntüleme yöntemleri ile tanı güç olabilir. Olgumuz, klinik başvuru şekli, yaş, kitle lokalizasyonu ve histopatolojik bulguları ile literatürdeki diğer adrenal miyelolipomalara benzerlik göstermektedir. Ancak nadir görülmesi ve boyutu nedeni ile sunulmaya değer bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : adrenal myelolipom