Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS087(223 - Akantolitik diskeratotik akantom : olgu sunumu
Dermatopatoloji
Ahmet Boduroğlu 1, Betül Ünal 1, Cumhur İbrahim Başsorgun 1, Özlenen Özkan 2
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
  GİRİŞ:

Akantolitik diskeratotik akantom, nadir görülen, soliter, genital bölge dışı yerleşimli, belirgin akantoz ve diskeratoz gösteren, foliküler tutulum veya endofitik gelişim göstermeyen bir antite olarak tanımlanır. Daha çok orta ileri yaşlarda görülür ve kadınlarda sıklığı daha fazladır. Lezyonlar en sık gövdede olup, deri renginde ya da kırmızı papüller ve plaklar şeklindedir.

OLGU:

Sağ meme yanındaki 15 mm’lik keratozik papülonodüler lezyondan displastik nevüs, ektopik meme dokusu ve spitz nevüs ön tanıları ile alınan biyopsinin mikroskopik incelemesinde stratum korneumda hiperkeratoz, epidermiste akantoliz, fokal alanlarda diskeratoz, akantoz izlenmiştir. Akantolizin fokal alanlarda tüm epidermis katlarını tuttuğu gözlenmiştir. Papiller dermiste ve damarlar çevresinde orta derecede lenfositik iltihabi hücre infiltrasyonu izlenmiştir.

SONUÇ:

Akantolitik diskeratotik akantomun 3 histopatolojik paterni tanımlanmıştır. Epidermisin bütün katlarını tutan, birbiri ile birleşen akantoliz ve diskeratoz en sık görülen paterndir. Bunun yanında sadece garanüler ve korneal tabakanın tutulduğu lokalize patern tanımlanmıştır. Diğer patern ise non-konfluen fokal akantolitik diskeratoz odakları ile karakterizedir. Histopatolojik incelemede herpes simpleks ve varisella zosterden, warty diskeratomundan, subungual warty diskeratomundan, akantolitik yassı epitel hücreli karsinomdan, Darier hastalığı, Grover hastalığı , pemfigus vulgaris, pemfigus foliaseus gibi akantolitik değişiklikler gösteren inflamatuar dermatozlardan ayrımı önemlidir. Bu olgu sunumunda yeni bir antite olarak tanımlanan ve nadir görülen akantolitik diskeratotik akantomun histopatolojik özellikleri ve ayırıcı tanı özellikleri literatür eşliğinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : akantoliz, diskeratoz, akantom, warty, soliter