Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS212(281 - Nadir bir olgu: Polipoid arteriovenöz malformasyon
Gastrointestinal Patoloji
Özge Ağtaş 1, Tuba Kara 1, Fehmi Ateş 2, Veli Nasirov 1
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı
  GİRİŞ

Arteriovenöz malformasyon (AVM) prevelansı %1’den daha düşük olmasına rağmen gastrointestinal sistem kanamalarının %20’sini oluşturur ve yaşlılarda alt gastrointestinal kanamanın iyi bilinen bir nedenidir. Polipoid arteriovenöz malformasyon çok nadir görülür. Literatürde 15 vaka bildirilmiştir. Nadir görülen bir antite olması nedeniyle sunuma değer bulunmuştur.

OLGU SUNUMU

Öyküsünde periampuller bölgede ve midesinde adenokarsinom tanısı olan 56 yaşında erkek hasta kontrol amaçlı hastanemize başvurmuştur. Yapılan gastroduodenoskopisinde patoloji saptanmazken kolonoskopide sigmoid kolonda divertiküller ve 1 adet saplı polip görülmüştür. Saplı polip snare ile koterize edilerek eksize edilmiştir. Materyal makroskopik olarak 1.3x0.8x0.6 cm boyutlarında ve polipoid özelliktedir. Mikroskobik incelenmesinde ise kolon epiteli ile örtülü örnekte submukozada fibröz stroma içerisinde kalın duvarlı arterler yanısıra daha ince duvarlı venler görülmüştür.

SONUÇ

Kolonik arteriyovenöz malformasyon alt gastrointestinal kanama nedenlerinden biridir. AVM'ler obstrüksiyona uğrayan submukozal damarların, arteriyovenöz penetrasyonlara yol açması sonucu oluşan dejeneratif lezyonlardır. Hematokezya en yaygın şikayettir. En sık yerleşim yeri sigmoid kolon ve transvers kolondur. Küçük vasküler ektazilerden ya da anjiodisplaziden farklı olarak, kolonik AVM tek başına, büyük boyutta olma eğilimindedir ve endoskopide düz ya da kabarık parlak kırmızı lezyon olarak tanımlanır. Nadiren çocukluk yaş grubunda görülür. Histolojik olarak submukozal tabakanın hipertrofisi, inflamatuvar hücre infiltrasyonu ve düzensiz kalınlaşmış damarlar ile karakterizedir. Polipektomi ile tedavi edilir. Kolon arteriyovenöz malformasyonları polipoid vasıfta olabilir ve bu tür lezyonların ayırıcı tanısında bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Arteriovenöz malformasyon, Polipoid