Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS078(291 - Nadir bir olgu: Pilomatriks Karsinomu
Dermatopatoloji
Busem Binboğa Tutuğ 1, Tülin Deniz Yalta 1, Ezgi Genç 1, Mert Cezik 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
  Giriş: Pilomatriksoma genelde ilk 2 dekadda görülen, kıl matriksine diferansiyasyonu ile karakterize baş-boyun bölgesinde daha sık görülen benign bir gelişimdir. İlk kez Lopansri ve Mihm tarafından 1980’de tanımlanmış olan pilomatriks karsinomu ise oldukça nadir olup, İngilizce literatürde yaklaşık 130 vakadan ibarettir. Biz de pilomatriksoma ve pilomatriks karsinomu arasındaki farklılıklara dikkat çekerek, ayırıcı tanılarıyla birlikte bu nadir lokalizasyonlu nadir tümörü sunmayı hedefledik.

Olgu: 55 yaşında erkek hasta karın ağrısı ve karında sertlik şikayeti ile genel cerrahiye başvurmuş ve çekilen batın tomografisi sonucunda batın sağ alt kadranda 23x10,5x8,5 cm boyutunda heterojen iç yapılı kitle lezyon saptanmıştır. Batın ön duvarındaki kitle, fasyaya kadar inilerek, üzerindeki cilt ile birlikte geniş eksize edilmiştir. Makroskopik olarak 23x13x9 cm ölçüsünde, cilt altında yerleşim gösteren, içinden pembe boza kıvamında sıvı boşalan, %90’ı tebeşir kıvamında sert kalsifiye beyaz olarak izlenen kitle saptanmıştır. Cilt üzerinde bazı alanlarda sarı yeşil renk değişimi izlenmiştir. Mikroskopik olarak çoğu bazaloid hücrelerden oluşan, mitoz oranı yüksek, nekroz içeren, bazı alanlarda keratinize ve “ghost” hücreleri barındıran siklinD1 pozitif tümör lobülleri görülmüştür. Pilomatriks karsinomu tanısı konulmuştur.

Sonuç: Pilomatriks karsinomu oldukça nadir bir lokal agresif tümördür. Lokal rekürrens ve metastaz potansiyeli sebebiyle doğru tanılandırılması ve özellikle pilomatriksomadan ayrılması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Pilomatriksoma, pilomatriks, karsinom, nadir