Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS296(301 - Gastroinstinal stromal tümörü taklit eden batın içi kitle olgusunda, mikrokistik seröz kistadenoma tanısı
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Busem Binboğa Tutuğ 1, Fulya Öz Puyan 1, Nuray Can 1, Ezgi Genç Erdoğan 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
  Giriş: Pankreasın seröz kistik neoplazileri genellikle, mikrokistik nitelikte 0,1-1 cm arasındaki değişken boyutlarda kistlerden oluşmuş iyi sınırlı tümörlerdir. Pankreasta makrokistik seröz kistadenomlar da görülebilmektedir. Kadınlarda 3 kat daha sıktır ve von Hippel-Lindau sendromu olan kişilerde görülebilmektedir. Median yaş 66’dır. Biz bu olguyu, yerleşim yeri itibari ile Gastrointestinal stromal tümör (GİST) ön tanısı ile tarafımıza yönlendirilmesi ve makroskopik özellikleri nedeniyle sunmayı hedefledik.

Olgu: 61 yaşında kadın hasta acil servise şiddetli karın ağrısı ile başvurmuştur. Çekilen batın tomografisinde mide fundus, jejunum ve pankreas kuyruk kesimi komşuluğunda 11x10 cm boyutunda, içerisinde kalsifikasyonlar içeren, santralinde nekroze alanlar bulunan, düzgün sınırlı solid lezyon saptanmış olup, ön planda GIST düşünülerek hasta opere edilmiştir. Makroskopik olarak 10 cm çapında dış yüzü kanamalı kirli beyaz renkli olan lobüle görünümde kitle izlenmiştir. Kesit yüzü; fibrotik bantlar içeren, 1 cm’den küçük onlarca kistik yapıyı barındıran, fibröz bantların santralde solid sklerotik bir alan oluşturduğu, içinden şeffaf seröz sıvı boşalan şekilde izlenmiştir. Mikroskopik olarak, bir kenara sıkışmış normal pankreas dokusu devamında; küçük homojen kromatinli yuvarlak nükleuslu, iyi sınırlı berrak sitoplazmalı flat/kuboidal tek sıra epitelle döşeli kistler, eski ve yeni kanama bulguları, apseleşme odakları ve dejeneratif değişiklikler izlenmiştir. Beraberinde ayrıca gönderilen omental yağlı dokuda psammomatöz kalsifikasyonlar görülmüştür.

Sonuç: Batın içi kitle ibareli ve köken aldığı organı net bilinmeyen bu vakada, detaylı mikroskopik inceleme ile pankreas kökeni saptanmıştır. Santral skar varlığı, makroskopik olarak pankreasın seröz kistik neoplazisine özel bir nitelik olduğu için önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler : pankreas, kistik, gist, kitle