Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS078 -
Baş ve Boyun Patolojisi
Ayşe Armutlu1, Ozan Gökler2, Göktuğ Akyoldaş3
1Koç Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Koç Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
3Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin, Omurilik Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :