Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Apendisyel septa formasyonu: Olgu sunumu
Burcu Sanal Yılmaz 1 Ayşe Mine Önenerk 1 Yıldıray Kuruçay 2
1 Karaman Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, 2 Karaman Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi

Özet

Giriş:

Apendisyel septa formasyonu oldukça nadir görülen ve prevelansı bilinmeyen, sıklıkla genç hastalarda akut apendisit ile kendini gösteren konjenital bir malformasyondur. Olgu sunumumuzda akut apendisit tanısıyla opere edilen, makroskopik ve mikroskopik incelemede apendisyel septa formasyonu görülen vakayı sunmayı amaçladık.

Olgu:

34 yaşında erkek hasta bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle başvurmuştur. Klinik bulguları akut apendisitle uyumlu olan hastaya apendektomi yapılmıştır. Makroskopik incelemede, lümende mukozada birbiriyle birleşen ve ayrı lümenler oluşturan septasyonlar dikkati çekmiştir. Histomorfolojik olarak apendiks mukozasının lümenin karşı mukozasıyla devamlılık göstererek septa formasyonu oluşturduğu görülmüştür.

Sonuç:

Apendisyel septa formasyonu, etyolojileri arasında intestinal atrezi benzeri konjenital anormallik, post-inflamatuar ülserasyon füzyonu, mukozal katlantıların şişmesi, damarların trombozu sonucu ortaya çıkan iskemi yer almaktadır. Olgumuz konjenital apendiks anomalisi olarak nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.