Güncel Patoloji Dergisi 2019 , Vol 3 , Num 1
Kondroid Siringom (Derinin Mikst Tümörü): Olgu Serisi ve Literatür Derlemesi
Hande MOLLAMEMIŞOĞLU 1 Faruk Erdem KOMBAK 1 Fatma Nihal DURMUŞ KOCAASLAN 2 Leyla CINEL 1
1 Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İSTANBUL, 2 Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü, İSTANBUL DOI : 10.5146/jcpath.2019.40

Özet

Amaç: Kondroid siringom (KS), veya derinin mikst tümörü, ilk defa 1961"de Hirsch ve Helwig tarafından tanımlanan, ter bezinden köken alan, nadir bir benign deri eki tümörüdür. Genellikle baş-boyun bölgesinde görülmekte olup, insidansı tüm deri tümörleri içinde %0.01"den azdır. Bu olgu sunumunda; kendine özgü klinik özellikleri bulunmayan, ancak nüks edebilen ve malign dönüşüm gösterebilen bu lezyonun histopatolojik özelliklerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Olgu: Çalışmaya, 6 tanesi benign, 1 tanesi de malign (metastatik lenf nodu) ön tanıları ile bölümümüze gönderilen ve patolojik inceleme sonucu "kondroid siringom" tanısı alan, 2"si kadın, 6"sı erkek ve yaş ortalaması 51 olan 8 adet olgu dahil edilmiştir.

Sonuç: KS, epitelyal ve stromal komponentlerin ve bunların farklı morfolojik varyasyonlarının çok farklı bileşimleri olarak karşımıza çıkabilmektedir. Klinik olarak özgün olmayan semptomlarla ortaya çıkan bu lezyonun ayırıcı tanısı sadece histopatolojik inceleme ile mümkün olmaktadır. KS tanısı konusunda, nüksün ve rezidü tümörün malign dönüşümünün de engellenmesi açısından cerrahın ve patoloğun farkındalığı çok önemlidir.