Güncel Patoloji Dergisi 2019 , Vol 3 , Num 1
Foliküler (İnfundibüler veya İnfundibulokistik) Kutanöz Skuamöz Hücreli Karsinom: Az Tanınan Nadir Bir Varyant
Cuyan DEMIRKESEN 1 Cem LEBLEBICI 2
1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL, 2 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İSTANBUL DOI : 10.5146/jcpath.2019.41

Özet

Amaç: Deride yerleşim gösteren skuamöz hücreli karsinomların birçok varyantları tanımlanmıştır. Foliküler skuamöz hücreli karsinom, az bilinen, bu nedenle tanısal açıdan problem oluşturabilen nadir bir varyanttır. Sunulan olgularla bu varyantın histopatolojik özelliklerine ve ayırıcı tanısına detaylı olarak değinilecektir.

Olgu: Yaşları sırasıyla 44, 60, 67 ve 82 olan, 3"ü kadın, biri erkek toplam 4 hastanın yüzlerinde, güneş gören bölgelerde, sırasıyla göz kenarı, burun, sağ vestibül, zigomatik ve preauriküler bölgelerden 0,5 ile 2 cm arasında değişen boyutlarda lezyonlar çıkarılmıştır. Histopatolojik incelemede epidermisle ilişkisi bulunmayan, kıl folikülü trasesinde yer alan, ortasında, keratinle dolu, infundibuler kanal bulunan tümöral gelişimler gözlenmiştir. Tümörler, skuamöz hücreli karsinomun sitolojik özelliklerine sahip olup, çevreye ve dermisin derinliklerine doğru vertikal uzanım göstermektedir. Olgulardan birinde kaynaklandığı kıl folikülünde kistik genişleme gözlenmiştir. Bir diğer olgu birden çok kıl folikülünden kaynaklanmaktadır. Bir başka olguda ise keratoakantomu anımsatan soluk, pembe sitoplazmalı keratinositler seçilmekte ancak keratoakantoma has çanak yapısı görülmemektedir. Bütün bu bulgular doğrultusunda olgular foliküler skuamöz hücreli karsinom tanısı almıştır. Ayırıcı tanıları içinde keratoakantom, metastatik skuamöz hücreli karsinom, trikolemmal karsinom ve inverted foliküler keratoz yer almaktadır.

Sonuç: Foliküler skuamöz hücreli karsinomların karakteristik özelliği, kıl foliküllerinden kaynaklanıyor olması ve epidermis ile hiç ilişkisinin bulunmaması veya varsa bile fokal alanlarda sınırlı olmasıdır. Varlığı bilinmediği takdirde özellikle keratoakantom, metastatik skuamöz hücreli karsinom ve bazı kıl folikülü kökenli tümörlerle ayırıcı tanıda ciddi problem yaratabilir.