Güncel Patoloji Dergisi 2019 , Vol 3 , Num 1
Deri Eki Tümörlerin Dünya Sağlık Örgütü Sınıflandırması: 2018 (4.) Basım Değişikliklerinin Özeti
Gülçin GÜLER ŞİMŞEK Gülsüm Şeyma YALÇIN
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, ANKARA DOI : 10.5146/jcpath.2019.38

Özet

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) deri tümörleri sınıflaması 4. basımı 2018"de yayınlandı. Bu baskı, deri lezyonları için yenilenmiş sınıflama şeması, yeni başlıklar ve genişletilmiş genetik ve moleküler bilgileri içermektedir. Bu gözden geçirme yazısı DSÖ 2018 deri tümörleri kitabının deri eki tümörlerinde yapılan değişikliklere odaklanmaktadır.