Güncel Patoloji Dergisi 2020 , Vol 4 , Num 1
Covid-19 Pandemisi Süresince Patoloji Laboratuvarlarında Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
Özben YALÇIN 1 Zeynep Betül ERDEM 2 Halide Nur ÜRER 3 Kutsal YÖRÜKOĞLU 4
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, İSTANBUL, 2 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, İSTANBUL, 3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, İSTANBUL, 4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İZMIR DOI : 10.5146/jcpath.2020.64

Özet

Covid-19 (SARS-CoV 2); koronavirüs ailesinden olup ciddi solunum yetmezliği oluşturan zarflı bir RNA virüsüdür. Bu virüsün de SARS-CoV ve MERS-CoV gibi bir zoonotik enfeksiyon olduğu yani hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülmektedir. Viral partiküllerin havada asılı parçacıklar yoluyla geçişi kanıtlanmıştır. Bu nedenle havada asılı parçacıkların neden olduğu yayılımı önlemek en önemli faktördür. Enfekte örneklerin histopatoloji laboratuvarlarına tanı amaçlı gönderilme olasılığı kendimizi ve çalışanlarımızı korumak için gerekli önlemleri almamızda önem teşkil etmektedir. Rutin histoteknoloji işlemleri çoğu virüsü inaktive ettiği için histopatoloji laboratuvarları bu konuda çoğu patojen açısından şanslı olmakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü, laboratuvar incelemesi için alınan tüm örneklerin potansiyel olarak enfeksiyöz kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Biz de bu makalede güncel literatür bilgileri ışığında, pandemi sırasında patoloji laboratuvarlarında alınması gereken önlemleri derledik.