Turkish Neurosurgery 2007 , Vol 17 , Num 4
Agenesis of the Left Internal Carotid Artery Associated with Anterior Communicating Artery Aneurysm: Case Report
Metin ORAKDÖĞEN, Zafer BERKMAN, Mehmet ERŞAHİN, Necat BİBER, Hakan SOMAY
Haydarpaşa Numune Hospital, Neurosurgery Department, İstanbul, Turkey

Summary

43 yaşında, subaraknoid kanama ile başvuran ve anterior komunikan arter anevrizması ile birlikte sol karotis interna agenezi olan nadir bir kadın olgu sunduk. Sol karotis anjiyografisinde; sol karotis interna görüntülenemedi. Vertebral anjiyografide, sol orta serebral arter,dilate posterior komunikan arter yoluyla baziler arterden besleniyordu. Sol karotid kanal yokluğu, temporal kemik bilgisayarlı tomografide görüntülendi. Sol karotis interna yokluğu ameliyatta doğrulandı. Karotis interna yokluğu ve anevrizma oluşumu arasındaki ilişki tartışıldı.