Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 1
İntrahepatik Safra Duktusundan Kaynaklanan İntraduktal Papiller Neoplazi: Olgu Sunumu
Banu Yılmaz ÖZGÜVEN 1 Deniz TUNCEL 1 Rabia DOĞUKAN 1 Muharrem BATTAL 2 Fevziye KABUKÇUOĞLU 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İSTANBUL, 2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İSTANBUL DOI : 10.5146/jcpath.2017.05

Özet

Amaç: Karaciğerin basit hepatik kistleri en sık görülen benign neoplastik olmayan lezyonları olup genel popülasyonun %2.5?unda izlenir (1). Biliyer kistik neoplazi ise nadir görülen bir antite olup karaciğer yerleşimli, safra duktusu kaynaklı kistik lezyonların %5?inden azını oluşturur (2).

Olgu: 50 yaşında kadın hastaya karaciğerde kitle nedeniyle sol hepatektomi uygulanmış olup hepatik yüksek gradeli intraduktal papiller neoplazi tanısı almıştır.

Sonuç: Nadir görülen bir olgu olması nedeniyle klinik ve histopatolojik özellikleri ile birlikte sunulmuştur.