Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 1
Patolojinin Gülleri
Mehmet UHRI 1
1 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, İSTANBUL DOI : 10.5146/jcpath.2018.17

Özet

Morfolog olmanın verdiği alışkanlıkla patologlar mikroskopik ve/veya makroskopik görüntüleri çeşitli görsel benzetmeler ile tanımlama eğilimindedir. Bu durum patologlarca tanımlanmış pek çok analojinin tıbbın ortak terminolojisine yerleşmesi sonucunu doğurmuştur.

Patolojik değerlendirmelerde sıkça kullanılan "rozet formasyonu" hücrelerin salgı yapmamasına karşın bir lümen çevresinde dairesel tarzda dizilim göstererek oluşturduğu görüntüyü ifade etmektedir. Rozet adlandırması ise yakaya takılan bir aksesuarı çağrıştırsa da gerçekte Ortadoğu ana tanrıça kültüne kadar uzanan mimari bir süsleme unsurundan gelmektedir.