Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Meme Karsinomlarının Histomorfolojik Özelliklerine ve Prognostik Faktörlerine Doğu Anadolu Bölgesinden Bakış
Ayşenur BAŞ ZEYNEL 1 Elif DEMIRCI 1 Sare ŞIPAL 1 Sinan YILMAZ 2
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, ERZURUM, 2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ERZURUM DOI : 10.5146/jcpath.2018.28

Özet

Amaç: Meme kanseri kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %30"unu oluşturmaktadır. Kadınlarda kansere bağlı ölümlerin içinde beşinci sırayı almaktadır. Avrupa"da yılda 180.000, Amerika Birleşik Devletleri"nde (ABD) yılda 184.000 yeni olgu saptanmaktadır. Bu çalışma bölgemizdeki meme karsinomlarının histolojik dağılımının ve prognostik belirteçlerin belirlenmesi ile gelecekte oluşturulacak Türkiye meme karsinom haritasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2002-2017 yılları arasında değerlendirilen mastektomi materyalleri tekrar değerlendirilerek prognostik parametreler dökümante edilmiştir.

Bulgular: Toplam 423 olgunun çoğunluğunu invaziv duktal karsinom oluşturmaktadır. En sık 51 yaş üzerinde gözlendiği dikkati çekmektedir. Olguların 2/3"ünde tanı anında lenf düğümü metastazı vardı. Hem östrojen, hem de progesteron reseptörü %82 oranında pozitifdi. Yaklaşık %80 olguda cerb B2 ekspresyonu saptandı. Çoğunluk derece 2 saptanırken, çok az olguda derece 1 tümör gözlendi.

Sonuç: İnvaziv meme karsinomları en sık invaziv duktal karsinom tipindedir, tümör boyutu en sık 2-5 cm aralığındadır, tümörün histolojik derecesi yükseldikçe östrojen ve progesteron reseptörü ekspresyon oranları düşmekte, aksilladaki metastatik lenf nodu sayısı artmaktadır.