Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Nadir Bir Akut Apendisit Nedeni: Apendiks Endometriozisi
Dudu Solakoğlu Kahraman 1 Nilgün Erbil 1 Pınar Öksüz 1 Gülden Diniz 1 Tayfun Kaya 2
1 Sb. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi,patoloji Bölümü, 2 Sb. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi,genel Cerrahi Kliniği

Özet

GİRİŞ

Endometriozis, endometrial dokunun uterin kavite dışında herhangi bir yerde ektopik olarak bulunduğu benign bir hastalıktır. Reprodüktif dönemdeki kadınlarda %15 oranında görülür. Apendikste görülme sıklığı oldukça düşüktür (%3). Apendektomi sonrası endometriozis tanısı verilen olgumuzu, görülme sıklığının azlığı ve akut apendisit olguları ile benzer klinik, radyolojik ve laboratuvar bulgularının olması nedeniyle sunmak istedik.

OLGU

Üç gündür süren karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile acil servise başvuran 47 yaşındaki kadın hastaya akut apendisit ön tanısıyla apendektomi yapıldı. Makroskopik incelemede; 7 cm uzunluğunda, 0.6 cm çapında apendektomi materyalinde serozası ve mukozası kanamalı görünümde izlendi. Histopatolojik incelemede, apendiks duvarında, serozaya yakın yerleşimli endometrial stroma ve bez yapıları görüldü. İmmünohistokimyasal boyamada endometrial bezler östrojen ve progesteron reseptörü, stroma CD10 pozitif olarak saptandı. Hastaya endometriozis tanısı verildi.

SONUÇ

Endometriozis, klinik ve laboratuvar bulguları nedeniyle akut apendisit olguları ile karışabileceğinden, bu bulgularla başvuran ve apendektomi planlanan doğurganlık çağındaki her kadında, endometriozis ön tanısı her zaman akılda tutulmalıdır.