Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 3
Granülomatöz Polianjitisli Hastada Akciğer Mukoepidermoid Karsinomu: Olgu Sunumu
Tuğba TOYRAN 1, Emine KILIÇ BAĞIR 2, Alper AVCI 3, Derya GÜMÜRDÜLÜ 2
1 Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, ADANA
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, ADANA
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ADANA
DOI : 10.5146/jcpath.2019.60 Granülomatöz polianjit (Wegener granulomatozis), üst ve alt solunum yollarının nekrotizan granülomatöz iltihabı, fokal glomerülonefrit ve küçük-orta çaplı damar vasküliti ile karakterize, antinötrofilik sitoplazmik antikorlar ile ilişkili multisistemik bir hastalıktır. Çok çeşitli klinik ve histolojik bulgularla seyreden hastalıkta, tutulan organa spesifik semptomlar ortaya çıkar.

Kırk yaşında erkek hasta sağ ayak parmağında nekrotik lezyon, böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk, pulmoner kanama/hemoptizi ve proteinaz 3"e karşı gelişen antinötrofilik sitoplazmik antikorların yüksekliği ile granülomatöz polianjit olarak değerlendirilmiş, takiplerinde akciğerin nadir görülen mukoepidermoid karsinomu tespit edilmiştir. Mukoepidermoid karsinom ve granülomatöz polianjit birlikteliği ile ilgili literatürde olgu bildirilmemiştir. Anahtar Kelimeler : Granülomatöz polianjit, Mukoepidermoid karsinom, Akciğer