Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 3
Müllerian Diferansiasyon Gösteren Mediastinal Kist: Hattori Kisti
Gülşah ÜNAY 1, Gökhan ARSLAN 2, Abdullah ERDOĞAN 3, İrem Hicran ÖZBUDAK 4
1 Antalya Kepez Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, ANTALYA
2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
3 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
4 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
DOI : 10.5146/jcpath.2019.63 Amaç: Müllerian diferansiyasyon gösteren mediastinal kist, primer konjenital mediastinal kistler içinde nadir izlenen bir antitedir. Arka mediasten yerleşimlidir. İlk defa 2005 yılında Hattori tarafından tanımlanmış ve Hattori kisti olarak da isimlendirilmiştir. Tanı, histolojik olarak müllerian farklılaşma gösteren silyalı epitel varlığı ile konulur. Tipik olarak kist epiteli ER, PR, PAX8 ve WT-1 ile, kist duvarını oluşturan stroma ??-düz kas aktin (??SMA) ile pozitiftir.

Olgu: Olgumuz 42 yaşında, paravertebral yerleşimli, ER, PR ve WT-1 pozitif epitele sahip müllerian orijinli kistik lezyonla başvuran ve Hattori Kisti tanısı almış kadın hastadır.

Sonuç: Olgu, diğer mediastinal kistlerin ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken nadir bir antite olması nedeniyle sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Hattori, Mediastinal kist, Müllerian diferansiasyon