Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS125(166 - Tiroid Bezinde Diffüz Lipomatozis ve Amiloid Birikimi: Olgu Sunumu
Endokrin Patoloji
Tuğba Günler 1, Esra Yılmaz 1, Kemal Arslan 2
1 Tc Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
2 Tc Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
  GİRİŞ

Diffüz lipomatozis tiroid stromasında matür yağ doku infiltrasyonu ile karakterize, patofizyolojisi net bilinmeyen ve oldukça nadir görülen benign bir histopatolojik antitedir.

OLGU

FMF’e bağlı amiloidoz tanısı ile takip edilen ve 2004 yılında renal transplantasyon olan 36 yaşında erkek hasta, boyunda birkaç aydır var olan şişlik şikayeti ile genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Fizik muayenede her iki tiroid lobu diffüz olarak büyümüştü. Tiroid ultrasonografisinde bilateral diffüz tiroid hiperplazisi tespit edilmiş olup parankim ekosu minimal heterojen saptandı. Bası bulguları bulunan olguya total tiroidektomi uygulandı. Tiroidektomi materyalinin makroskopik incelemesinde tiroid bezinin yüzeyi homojen sarı-açık kahverenkte idi. Mikroskopik kesitlerde tiroid folliküllerinin geniş alanlarda ortadan kalktığı ve yerini diffüz matür yağ hücrelerinin aldığı izlendi. Ayrıca fokal alanlarda perifolliküler ve perivasküler yerleşimli amorf pembe materyal dikkati çekti. Histokimyasal Kongo red ve Kristal Viole ile bu amorf maddenin amiloid olduğu gösterildi. Olgu tiroid bezinde diffüz lipomatozis ve amiloid birikimi olarak raporlandı.

SONUÇ

Tiroid bezinde matür yağ doku subkapsüler ve perivasküler yapılarda normalde görülebilirken, parankim içerisinde folliküller arasında bulunması beklenmeyen bir durumdur. Amilod guatr olgularında arada yağ depozitleri görülebilirken tiroid bezinde diffüz genişleme yapan lipomatosis son derece nadirdir ve literatürde oldukça az sayıda vaka bildirilmiştir. Biz de tiroid bezi diffüz büyümüş hastada total tiroidektomi sonrası diffüz lipomatozis ve amiloid birikimi saptadık. Bu lezyonları bilmek özellikle sitoloji materyallerini ve frozen kesitleri değerlendirmede doğru tanıya yönlenmek açısından önemlidir. Tiroid bezinde diffüz lipomatozisi oldukça nadir görüldüğünden olgu literatür eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Tiroid; lipomatozis; amiloid