Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS149 -
Pulmoner Patoloji
Düriye Betül Yılmaz1, Ömer Özbudak2, Levent Dertsiz3, İrem Hicran Özbudak1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :