Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 1
Kutanöz Skuamöz Hücreli Karsinom Evrelemesinde Güncel Değişiklikler
Pelin YILDIZ 1
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
DOI : 10.5146/jcpath.2019.36 Kutanöz skuamöz hücreli karsinomlar Amerika"da melanom dışı deri kanseri nedenleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Lokal agresif davranışa sahip ve metastaz potansiyeli olan bu tümörler, nadiren ölümle sonuçlanabilmektedir. TNM- T (Tümör), N (Lenf Nodu), M (Metastaz)- evrelemesi, malign tümörlerin anatomik yaygınlığını tanımlayan bir sınıflama sistemi olup günümüzde halen en önemli prognostik faktördür. AJCC (American Joint Committee on Cancer) tarafından kabul gören bu evreleme sistemi, tümör özellikleri, tanı ve tedavideki gelişmelere bağlı olarak zamanla güncellenmektedir. Son olarak 2017 yılında 8. edisyonu yayınlanan bu evreleme sistemi, 2018 yılı başı itibariyle tüm malign tümörlerde olduğu gibi kutanöz skuamöz hücreli karsinom raporlanmasında da kullanılmaktadır. Anahtar Kelimeler : Kutanöz, Skuamöz hücreli karsinom, Yeni, Sınıflama