Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 1
Foliküler Porokeratozis; Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Elif ÇALIŞ 1, İrem ÖZÖVER 1, İlknur TÜRKMEN 1, Cuyan DEMIRKESEN 2
1 İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
DOI : 10.5146/jcpath.2019.45 Amaç: Porokeratoz, epidermal keratinizasyon bozukluğuyla karakterize otozomal dominant kalıtılan bir grup hastalıktır. Foliküler porokeratoz ise kıl folikül orifislerinde sınırlı kornoid lamel oluşumu ile karakterize, nadir görülen ve yeni tanımlanan bir histolojik varyanttır.

Olgu: 24 yaşında kadın hasta, sağ yanakta ve çenede 8 yıl önce sivilce şeklinde başlayan ve yavaş yavaş büyüme gösteren yaklaşık 0,3 cm çaplı kahverenkli, üzeri skuamlı papülleri mevcut. Her iki bölgeden alınan eksizyonel biyopsi örneklerinin mikroskopik incelemesinde kıl folikül orifislerinde genişleme, folikül epitelinde indentasyon yapan parakeratotik kordonlar, bu kordonların hemen altında granüler tabakada kayıp ve diskeratotik hücreler izlenmiştir. Histolojik bulgular foliküler porokeratoz ile uyumlu bulunmuştur.

Sonuç: Foliküler porokeratoz olgusu literatürde nadir görülmesi ve yeni tanımlanan bir antite olması nedeni ile sunuma değer bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : Foliküler porokeratoz, Kornoid lamel, Kıl folikül orifisi