Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 1
Otoimmün Vezikülöbüllöz Dermatitlerde Direkt İmmünofloresan Mikroskopi Bulguları
Banu LEBE 1
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
DOI : 10.5146/jcpath.2019.39 Otoimmün vezikülobüllöz dermatitler deri ve müköz membranlardaki adezyon moleküllerine karşı gelişen antikorlar ile karakterize heterojen bir hastalık grubudur. Erken dönemde kesin tanı ve ayırıcı tanı yapılması hastaların tedavilerinin düzenlenmesi ve prognozları açısından çok önemlidir. Kesin tanı klinik bulgular, histopatolojik inceleme, immünofloresan mikroskopi ve seroloji ile konulur. Perilezyonel deri alanından yapılan biyopsi örneğinin direkt immünofloresan mikroskobik incelenmesi %98 özgüllük ve %82-91 duyarlılık ile serolojik incelemelerin çeşitli avantajlarına rağmen tanısal bir altın standarttır. Dermoepidermal bileşke ya da interfazın intakt olduğu, bül kenarı perilezyonel alandan alınan örneğin direkt immünofloresan ile incelenmesi temeldir. Otoimmün büllöz hastalıkların kesin tanısında sadece ışık mikroskobik inceleme yeterli olmayp, mutlaka direkt immünofloresan mikroskopi eklenmelidir. Bu derlemede otoimmün vezikülobüllöz hastalıkların direkt immünofloresan bulguları klinik ve histopatolojik bulguları ile birlikte sunulacaktır. Anahtar Kelimeler : Otoimmün vezikülobüllöz dermatit, Pemgifus, Pemfigoid, Dermatitis herpetiformis, Direkt immünofloresan