Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 2
Neoplastik Hastalıkların Moleküler Patolojik Mekanizmaları
Burçin PEHLİVANOĞLU , Anıl AYSAL , Sümeyye EKMEKCİ , Yasemin ŞAHİN , Muhammed Hasan TOPER , Betül GÜNDOĞDU , İbrahim Halil ERDOĞDU , Canan KELTEN TALU
1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Patoloji Anabilim Dalı, İZMIR
DOI : 10.5146/jcpath.2019.48 Çok basamaklı karsinogenez teorisine göre başlangıç evresinde ortaya çıkan geri dönüşsüz genetik değişiklikler zaman içerisinde çevresel faktörlerin de etkisiyle hücrenin klonal proliferasyonuna yol açmakta ve sonuç olarak invazyon ve metastaz gibi malignite bulguları gelişmektedir. Tüm kanserlerin hücresel düzeyde büyüme sinyallerinde kendine yeterlik, büyümeyi baskılayıcı sinyallere duyarsızlık, hücre ölümünden kaçış, sınırsız çoğalma yeteneği, anjiyogenez, doku invazyonu/metastaz, enerji metabolizmasının yeniden düzenlenmesi, tümör çevresi inflamasyon/ tümör mikroçevresi, immün yanıttan kaçış ve genomik instabilite ve mutasyon olmak üzere birtakım ortak özellik taşıdıkları öne sürülmüştür. Bu derlemede, kanserin temel özellikleri üzerine odaklanılarak neoplastik hastalıkların moleküler mekanizmaları incelenmiştir. Anahtar Kelimeler : Karsinogenez, Kanser belirteçleri, Neoplazi, Moleküler değişiklikler