Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS185 - 14 YAŞINDAKİ HASTADA TALL CELL DİFERANSİYASYONLU PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU
Endokrin Patoloji
Hasan Dindar1, Ayşegül İsal Arslan2, Zeynep Sağnak Yılmaz3
1Tekirdağ Devlet Hastanesi
2Namık Kemal Üniversitesi
3Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : tall cell, papiller karsinom